Központi program

Gyere és jelentkezz, mert mindenkiben ott a tehetség!

GYERMEKLABDARÚGÁS:

  • Gyermek Intézményi Program: A “grundkorszak” újraszervezése, játéköröm biztosítása, a játék megszerettetése, intézményi tömegbázis kialakítása és szélesítése, tehetséges gyermekek áramoltatása a sportszervezetekbe.
  • Gyermek Egyesületi Program: Az egyesületi tömegbázis kialakítása, a sportághoz kötődés megszilárdítása, technikai alapok megteremtése, a játékkészség alapjainak lerakása, a kreativitás ösztönzése.

KIBONTAKOZTATÁSI PROGRAM:

  • Tehetségek Regisztrálása és Foglalkoztatása Körzetekben: A gyermeklabdarúgó programok során a települések csapataiból kiemelkedő U12-es korosztályú tehetségek regisztrálása, számukra új ingerek, motiváció biztosítása, technikai készségeik kiemelt fejlesztése a körzeti edzésközpontokban.
  • Tehetségek Kiválasztása és Foglalkoztatása Alközpontokban A körzetekben kiemelkedő, a nagypályás labdarúgásra alkalmas U12 korosztályú játékosok kiválasztása, majd U13 korosztályban történő foglalkoztatása, játékkészségük kiemelt fejlesztése a labdarúgó alközpontokban.
  • Tehetségek Kiválasztása Régiókban: A kibontakozó tehetségek szerepeljenek a kiemelt utánpótlás nevelő egyesületek, az elit akadémiák csapataiban és a kiválasztási folyamat felső szintjein. Az U14 korosztály megyei központokban foglalkoztatott tehetségei mérettessenek meg régiószinten, hogyközülük a legtehetségesebbek legyenek kiemelten tesztelve és foglalkoztatva a későbbiekben.

A programról bővebben a https://bozsikprogram.mlsz.hu/ oldalon tájékozódhatnak!

„Ősszel és tavasszal is van öt-öt u-11-es és U-13-as torna csoportonként, valamint négy-négy fesztivál az U-9-es és az U-7-es korosztály számára. Ezek a tornák és a fesztiválok rendre a csoportközpontokban kerülnek megrendezésre. Ezeken a tornákon és a fesztiválokon a résztvevő gyerekek csokoládéjutalomban részesülnek, a legügyesebb gyerekek pedig oklevelet és táblás csokit kapnak. A program célja: a tehetséges labdarúgókat kiválasztani a Bozsik-fesztiválokon és a Bozsik-tornákon, s beépíteni őket az alközpontok vérkeringésébe, majd az akadémiákhoz juttatni a legjobbakat.”
(Lajos Ferenc, a Bozsik Alközpont vezetője)

Lajos Ferenc balra, Palaticzky Szabolcs DVTK Régió Szakmai Igazgató, Palánki István sajtómunkatárs jobbra